veteran-logo-768x768
Juraj Helbich - predseda
Blažej Rolinec - podpredseda
Štefan Bednárik - pokladník
Miroslav Basár - gulášmajster
Stanislav Stískal - hospodár
Peter Brezina st. - člen
Peter Brezina ml. - člen
Peter Cvik - člen
Juraj Pavlovič - člen
Miroslav Knižat - člen
Marek Chalmovánsky - člen
Július Orság - člen
Jaroslav Tůma - člen